Asiantuntija, saitko vihapostia?

Häiritsevä palaute -sivusto tarjoaa perustietoa ja neuvoja epäasiallista palautetta tai vihapuhetta kohdanneelle asiantuntijalle ja hänen esimiehelleen ja työyhteisölleen. Häiritsevä palaute voidaan kokea uhkaavana tai loukkaavana. Sen tarkoitus voi olla mitätöidä asiantuntijan työtä virheellisin tai harhaanjohtavin perustein tai saada hänet vetäytymään julkisuudesta. Häiritsevä palaute tai vihapuhe voi kuormittaa asiantuntijan työtä, heikentää hänen hyvinvointiaan ja loukata asiantuntijuuttaan sekä vahingoittaa koko työyhteisöä.

Sivuston kolme osaa käsittelevät mediavälitteistä häiritsevää palautetta. Näkökulmat ovat asiantuntijan, hänen esimiehensä ja työyhteisönsä sekä yhteisön maineen. Sivustoa voi käyttää ennakointiin, ensiapuun ja koulutukseen.