Häiritsevä palaute -sivusto tarjoaa perustietoa ja neuvoja epäasiallista palautetta tai vihapuhetta kohdanneelle asiantuntijalle ja hänen esimiehelleen ja työyhteisölleen. Sivuston kolme osaa käsittelevät mediavälitteistä häiritsevää palautetta. Näkökulmat ovat asiantuntijan, hänen esimiehensä ja työyhteisönsä sekä yhteisön maineen. Sivustoa voi käyttää ennakointiin, ensiapuun ja koulutukseen. Se on kaikkien käytettävissä itsenäiseen opiskeluun tai yhteisesti työpaikoilla ja oppilaitoksissa ainakin vuoteen 2022.

Sivuston materiaali on tuotettu hankkeessa ”Miten kohdata häiritsevää palautetta työssä? Ratkaisut, toimintatavat ja vastuut", jota on rahoittanut Työsuojelurahasto. Materiaalin ovat tehneet Osuuskunta Mediakollektiivi ja TJS Opintokeskus.

Sivusto on toteutettu yhteistyössä Vastuullinen tiede -hankkeen kanssa. Hanke on Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) yhteinen, ja sen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. TJNK ja TENK toimivat Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä. Sivusto sijaitsee TSV:n palvelimella. Sivuston taustamateriaalina on käytetty myös Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan selvityksiä tutkijoiden saamasta palautteesta.

Muina yhteistyökumppaneina ovat olleet Opettajien ammattijärjestö OAJ, Tieteentekijöiden Liitto, Sosiaalialan ammattijärjestö Talentia ja KT Kuntatyönantajat.

Mediakollektiivi TJS-opintokeskus Työsuojelurahasto
Mediakollektiivi
TJS-opintokeskus
Työsuojelurahasto

Tekijät

Tekstit: Annamari Huovinen, Sikke Leinikki ja Maija Töyry
Visuaalinen pedagogi: Sarri Kukkonen
Graafinen suunnittelija: Miina Markkanen
Ohjelmointi: Memetic Solutions/Ari-Pekka Piiparinen
Videot: Minna Kurjenluoma

Tekijänoikeudet

Häiritsevä palaute -sivuston aineisto on lisensoitu CC BY-SA 4.0 -lisenssillä. Se tarkoittaa, että saat vapaasti kopioida, levittää ja muokata aineistoa, myös kaupallisesti, kunhan mainitset lähteen ja merkitset, jos olet tehnyt aineistoon muutoksia. Jos muokkaat aineistoa tai luot sen pohjalta uusia aineistoja, muutokset on jaettava samalla lisenssillä kuin alkuperäinen aineisto.


Ota yhteyttä

Sivuston materiaali on julkaistu 23.5.2019. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä osoitteeseen info@hairitsevapalaute.fi.