Aula, Hanna-Mari 2015. Constructing Reputation in a University Merger (suom. Maineen rakentuminen yliopistofuusiossa). Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Helsinki.

Aula, Pekka & Heinonen, Jouni 2011. M2 - Maineen uusi aalto. Talentum, Helsinki.

Forsgård, Christina & Frey, Juha 2010. Suhde: Sosiaalinen media muuttaa johtamista, markkinointia ja viestintää. Infor Oy, Helsinki.

Huovinen, Annamari & Kettunen, Reetta 2018. Kuka auttaa vihapuheen uhria? Politiikasta.fi. https://politiikasta.fi/kuka-auttaa-vihapuheen-uhria/

Huovinen, Annamari 2017. Miten tukahduttaa verkossa leiskuva vihapuhe – katse nuorista aikuisiin? Aikuiskasvatus 1/2017. 32–39.

Kuuluvainen, Salla 2017. Vihapuheesta dialogiin – koulutusmateriaali vihapuheen vastaisille oppitunneille. Plan International Suomi, Helsinki.

Luoma-aho, Veera & Uskali, Turo & Heinonen, Jouni & Ainamo, Antti 2010. Corporate Reputation and the News Media in Finland.  Teoksessa C. Carroll (toim.) Corporate Reputation and The News Media - Agenda-Setting Within Business News Coverage in Developed, Emerging, and Frontier Markets. s. 36-61. Routledge, New York.

Löfgren Nilsson, Monica & Örnebring, Henrik 2016. Journalism Under Threat: Intimidation and harassment of Swedish journalists. Journalism Practice, 10. 1-11.

Muhonen, Sallamaari 2017. Somekohut ja mainekriisit. Mainostajien liitto, Helsinki.

Myllyviita, Katja 2016. Tunne tunteesi. Duodecim, Riika.

Nykänen, Suvi-Tuulia 2018. Vihapuhe ja toimittajien selviytymiskeinot Journalistiikan maisterintutkielma, Kieli- ja viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto.

Pen America. Online Harassment Field Manual. https://onlineharassmentfieldmanual.pen.org/.

Piha, Kirsi 2015. Rytmihäiriö. Tartu mahdollisuuksiin tai kuole. Talentum Pro, Helsinki.

Poikela, Esa (toim.) 2010. Sovittelu. Ristiriitojen kohtaamisesta konfliktien hallintaan. PS-Kustannus, Jyväskylä.

Raatikainen, Panu 2019. Vihapostia filosofille. Politiikasta.fi https://politiikasta.fi/vihapostia-filosofille/

Saksi, Jukka 2016. Johtaja on media. Kauppakamari, Helsinki.

Saresma, Tuija 2019. Naistutkijat netissä nyrkin ja hellan väliin. Politiikasta.fi. https://politiikasta.fi/naistutkijat-netissa-nyrkin-ja-hellan-valiin/

Silvennoinen, Oula 2019. Kun historioitsija kohtaa vihaa. Politiikasta.fi. https://politiikasta.fi/kun-historioitsija-kohtaa-vihaa/

Sorvali, Satu 2018. https://vihanpitkatjaljet.net/uutisetjatiedotteet/

Sosiaalisesta mediasta vastaava poliisi: http://www.poliisi.fi/some

Sovijärvi, Mikko E. & Pajari, Ilona 2018. Kansa raivostui. Some-raivon uhrit kertovat. Hai, Kuopio.

Stiller, Ruben 2018. Miten somekohusta selvitään hengissä? https://areena.yle.fi/1-4426337

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tasa-arvotiedon keskus. https://thl.fi

Työturvallisuuskeskus 2014. Sosiaalisen median työkäyttö - Työsuojelunäkökulma: https://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/julkaisut/digijulkaisut/sosiaalisen_median_tyokaytto_-_tyosuojelunakokulma

Tuomarla, Ulla 2019. Vihapuhe ei ole aina vihaista puhetta. Politiikasta.fi. https://politiikasta.fi/vihapuhe-ei-ole-aina-vihaista-puhetta/

Töyry, Maija (toim.) 2017. Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot. Koulukino ja Osuuskunta Mediakollektiivi, Helsinki.

Verkkoviha.fi-sivusto. Meitä ei vaienneta ry. https://verkkoviha.fi/

Yhdenvertaisuus-sivusto. https://yhdenvertaisuus.fi

Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivusto: https://www.syrjinta.fi/vihapuhe

Valtioneuvoston kanslia 2019. Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen. Opas viestijöille. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2019:11. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161512/VNK_11_2019_Informaatiovaikuttamisen%20vastaaminen_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Wedenborg, Freja 2018. Toimittajan salausopas. Mediapooli, Helsinki.

Ås, Berit 1978. Hersketeknikker. Kjerringråd, Oslo. 17–21.