Häiritsevä palaute yllättää. Pikaohje ensiavuksi:


1. Henkilökohtaisuuksiin menevä vihapuhe ei ole milloinkaan oikeutettua.

2. Tallenna viestit ja arvioi tilanteen vakavuus. Jos viesteistä välittyy väkivallan uhkaa, ota välittömästi yhteyttä poliisiin ja organisaatiosi turvallisuudesta vastaavaan tahoon.

3. Häiritsevä palaute iskee tunteisiin. Älä jää yksin. Kerro esimiehelle ja pohtikaa, keitä muita olisi informoitava heti tai pian: työsuojelupäällikkö, organisaation johto, viestintävastaavat?

4. Älä provosoidu. Vastaa viesteihin, jos vastaat ollenkaan, rauhassa, lyhyesti ja kohteliaasti ja mielellään laatimanne toimintasuunnitelman mukaan.