Sosiaalialan ammattilaisten työ on altista kritiikille, sillä ihmisläheinen työ sisältää väistämättä vallankäytöksi koettua puuttumista yksityisiksi miellettyihin asioihin asiakkaiden elämässä. Joskus asiakkaiden kokemukset purkautuvat vihana sosiaalisessa mediassa. Sosiaalialalla on erityisen tärkeää, että työpaikoilla laaditaan yhdessä suunnitelmat siihen, miten häiritsevää palautetta ja muuta epäasiallista kohtelua ehkäistään ja miten niihin puututaan.

Työturvallisuuskeskus on laatinut sosiaalisen median ohjeet. Niitä voi muokata omalle työpaikalle sopiviksi.

Esimerkkejä eettisistä ohjeista sosiaalisen median työkäyttäjälle

 • Kirjoita omalla nimelläsi, ellei työpaikalla ole toisin sovittu. 
 • Ole järkevä ja ystävällinen. Osoita arvostusta lukijaa kohtaan. 
 • Mieti ennen kuin julkaiset. 
 • Älä provosoidu. Perustele näkökantasi asiallisesti ja vältä toisten syyttelyä.
 • Mikäli teet virheen, myönnä se ja pyydä anteeksi.
 • Kunnioita verkkoyhteisöjen sääntöjä ja tekijänoikeuksia. 
 • Älä levitä henkilötietoja, epäasiallisia kirjoituksia tai kuvia.
 • Älä kirjoita luottamuksellisia asioita ja yrityssalaisuuksia. 
 • Selvitä, mitkä ovat työorganisaatiossasi julkisia ja luottamuksellisia tietoja sekä mahdolliset eettiset ohjeet ja julkisuusperiaatteet.
 • Pitäydy vastuullesi kuuluvissa asioissa.
 • Ole lojaali työyhteisöllesi.

Kysymyksiä epäasiallisen kirjoittelun selvittelyn tueksi

 • Minkälaista epäasiallista kirjoittelua on esiintynyt, ja miten henkilö on sen kokenut?
 • Tiedetäänkö kirjoittajan tai kirjoittajien henkilöllisyys?
 • Miten tilanne on alkanut, ja miten se on edennyt?
 • Kuinka kauan kirjoittelu on jatkunut? Kuinka usein sitä on esiintynyt?
 • Liittyykö kirjoittelu joihinkin tilanteisiin?
 • Onko asioista puhuttu kasvokkain? Jos on, niin mitä tapahtui? Jos ei, niin miksi ei?
 • Miten henkilö kokee tulevansa toimeen yleensä asiakkaiden tai muiden työyhteisön jäsenten kanssa?
 • Mikä on oma käsitys kirjoittelun syistä?
 • Onko tilanne uusi vai onko kiusattu kokenut aiemmin vastaavaa? Jos on, niin mitä selviytymiskeinoja hän käytti? 
 • Miten tilanne ratkesi?
 • Miten tilanteessa olisi hyvä edetä?

 

Myös lastensuojeluala on varautunut monipuolisesti sosiaaliseen mediaan työkäytössä. Lastensuojelun keskusliitto antaa ohjeita oppaassaan.