Työpaja huolien kartoittamiseen on toimiva työkalu työyhteisössä, jossa ei ole vakavia ristiriitoja tai muutoin kuormittava tilanne. Osallistumisen pitää olla vapaaehtoista ja tilanteen luottamuksellisuus pitää taata. On hyvä jos aiheet käsitellään tunnistamatta puhujaa. Keskity luomaan työpajaan hyvä tunnelma. Aikaa työskentelylle voi varata pari tuntia.

  1. Alusta työpaja kertomalla, miksi on tärkeää tietää, millaisia työhön liittyviä huolia ja pelkoja työyhteisössä on ja miksi niiden tiedostaminen ja yhteinen käsittely on hyödyllistä.

  2. Ohjeista osallistujat kirjoittamaan pelkonsa tai huolensa. Kirjoittakaa tikkukirjaimilla, samanlaisille papereille ja samanvärisillä kynillä, jotta kirjoittajaa ei tunnista.

  3. Osallistujat käyvät kiinnittämässä paperit seinälle. Vetäjän johdolla huolet ryhmitellään.

  4. Osallistujat valitsevat pareittain kolme mielestään tärkeintä huolta.

  5. Yhdessä tärkeimmiksi valitut huolet nostetaan käsittelyyn, ja perustetaan yhtä monta ryhmää kuin huolia on valittu.

  6. Ryhmät ratkaisevat huolet, eli miettivät ja kirjaavat, mitä työyhteisö voi yhdessä tehdä, ettei huoli konkretisoidu. Toimien suunnittelussa on tärkeää todeta hyvin käytännönläheisesti mitä tehdään, kuka tekee, milloin tehdään, miten toiminnan etenemistä seurataan ja mitä hyötyä siitä on.

  7. Ryhmien ideoista keskustellaan yhdessä.