Organisaatioiden maine vahingoittuu yhä herkemmin ja yllättävämmissä tilanteissa. Organisaatiot eivät ole samalla tavoin suljettuja kuin aiemmin vaan avoimempia ja läpinäkyvämpiä, ja siksi ne ovat myös kaikkien ulkopuolisten tahojen arvioitavissa helpommin kuin ennen.

  1. Teknologinen kehitys on viime vuosikymmeninä muuttanut valtavasti organisaatioiden toimintaympäristöä ja toiminnan mahdollisuuksia - hyvässä ja pahassa. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on oltava mukana, mutta kaikissa organisaatioissa ei taito siihen riitä tai ei ole ymmärrystä siitä, miten tärkeä some on sekä maineen että liiketoiminnan kannalta.

  2. Avoimuuden vaatimus läpäisee koko yhteiskunnan. Raportointi eri aloilla on lisääntynyt valtavasti. On esimerkiksi tehtävä selvityksiä rahoittajille ja muille sidosryhmille, kuten yhteiskuntavastuuraportointia. Toisaalta etenkään johto ei voi edes vapaa-ajallaan enää käyttäytyä miten sattuu, koska jokaisella ohikulkijalla on taskussaan älypuhelimen kamera. Humalassa toikkarointia ei suvaita kuten ennen vanhaan, ja kuva mokailevasta johtajasta päätyy nopeasti mediaan. Avoimuus luo toisaalta luottamuksen. Jos organisaatio ei ole avoin, sen mahdollisuus selvitä mainekriisistä on huomattavasti heikompi kuin valmiiksi avoimen organisaation.

  3. Medioituminen tarkoittaa sitä, että media on koko ajan lähempänä kaikkia yhteiskunnan toimijoita. Media vaikuttaa myös organisaatioiden toimintaan. Julkisuudessa näkymisestä on itsessään tullut yksi toiminnan tavoitteista. Maineriski liittyy olennaisesti siihen, että organisaation sisäisistä asioista tulee julkisia.

  4. Sidosryhmät ovat valveutuneempia kuin ennen. Asiakkaat, viranomaiset, rahoittajat ja esimerkiksi alihankkijat vaativat aktiivisesti huomiota. Kysyjät odottavat saavansa kunnollisia vastauksia nopeasti. Sidosryhmien tarpeet on otettava vakavasti ja oltava valmis kaksisuuntaiseen viestintään.

  5. Viestintä on nykyään paljon nopeampaa kuin ennen, ja se saa helposti suuren yleisön ja yllättävät mittasuhteet. Johdolla ei ole enää aikaa vetäytyä kelohuvilalle miettimään, mitä tehdään, kun somessa kuohuu.

 

Takaisin sivulle Organisaation maine uhattuna